Rakentamisen ennusteet 2016-2017

 

Markkinainformaatiota tuottavan Forecon Oy esitti ennusteen siitä, miten rakentaminen ja rakennuskoneala tulevat kehittymään tänä ja ensi vuonna.

Rakentaminen kasvaa noin 6 %

Foreconin arvion mukaan rakentaminen kasvaa tänä vuonna jopa 5-6 %. Kasvu on merkittävä verrattuna Suomen kokonaistalouskasvuun, jonka ennustettu kasvu tänä vuonna on 1,5 %. Rakentamisen kasvun taustalla on erityisesti toimitilojen ja asuntojen uudisrakentaminen.

Ensi vuonna rakentamisen kasvun odotetaan kuitenkin elpyvän. Kasvu hidastuu noin 1-2 % kasvuvauhtiin, arvioi Foreconin johtava neuvonantaja Pekka Pajakkala. Rakentumisen kasvun hidastuminen ei kuitenkaan ole tavatonta, sillä yleensä rakentaminen kasvaa samassa suhteessa bruttokansantuotteen kanssa. Tämän vuoden kasvu olikin erityinen siinä mielessä, että bruttokansantuote kasvoi rakentamiseen verrattuna selkeästi verkkaisemmin.

Rakentamisen kasvuun tänä vuonna on vaikuttanut viime vuoden investoinnit rakentamiseen. Rakennushankkeita laitettiin edellisvuonna paljon käyntiin ja tämä heijastuu rakentamisen volyymiin, työllisyyteen ja materiaalien kysyntään. 

Konevuokrauksen kasvuennuste on 4 %

Viime vuoden investoinnit vaikuttavat vahvasti myös rakennuskonekysyntään ja vuokraukseen. Konevuokrauksen kokonaiskasvuennuste onkin tänä vuonna noin 4 % arvioi Foreconin toimitusjohtaja Markku Riihimäki. Rakennuslehden mukaan vuokraustoiminnan arvio on tänä vuonna lähes 660 miljoonaa euroa, josta rakentamisen osuus on noin 73 % ja muiden toimialojen osuus on 27 %. 

Talonrakentamisessa, johon sekä uudis- että korjausrakentaminen kuuluu, kasvua ennustetaan olevan peräti 7 %. Erityinen konevuokrauksen kysynnän kasvu kohdistuu uudistalonrakentamiseen. Muiden toimialojen, kuten teollisuuden, rakennuskonevuokrauksen ei ennusteta kasvavan. Vuokrauksen kasvua hillitsee viime vuoden huoltoseisokki ja kasvupiikki.

Kuten rakentamisen myös konevuokrauksen kasvun ennustetaan taantuvan ensi vuonna. Vaikka uudisrakentamisen konekäyttö kasvaa, myös se hidastuu selkeästi tähän vuoteen verrattuna. Vuonna 2017 konevuokrauksen kokonaiskasvun arvioidaan olevan noin 2 %.